Liels paldies visiem datu pārrakstītājiem- iesūtītājiem! Jūsu darbs ir brīnišķīgs un nenovērtējums!

Šeit esam ievietojuši personu ierakstus, kuri pilnībā neatbilst Latvijasdzimtas.lv pamatformātam, proti, pilnai baznīcas grāmatu aiļu pārrakstīšanai. Tomēr, šie dati ir noderīgi veidojot dzimtas koku.

Drīzumā "Radurakstu" sadaļa tiks pārveidota identiski "Tautas skaitīšanas" sadaļai, kur ikviens varēs piedalīties kopdarbā - baznīcu grāmatu pārrakstīšanā. Pilnveidosim jau esošos ierakstus un pārrakstīsim jaunas baznīcu grāmatas, kā arī pievienosim jau esošos pilnos aiļu personu ierakstus. Nodosim nākamajām paaudzēm maksimāli izmantojamu vēstures liecību kopumu. 

Aicinām piedalīties avotu pārrakstīšanā! Gadījumā, ja Tev jau ir pārrakstīti avoti- droši sūti mums, lai ikkatrs var izzināt savas dzimtas vēsturi!

Kā meklēt