ee

Latviešu strēlnieku saraksts 1915-1917

Latviešu strēlnieku saraksts 1915-1917

Saraksta sastādīšanā pamatā izmantoti divi informatīvie bloki – Krievijas Valsts kara vēstures arhīva fondi ( vienību pavēles un personāla dokumenti ), Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Valsts arhīva fondi ( vienību pavēles, strēlnieku 1916. pašrocīgi rakstītās anketas, no Padomju Krievijas 1921. uz Latviju atbraukušo bijušo latviešu strēlnieku vienību karavīru aizpildītie formulāri, veco strēlnieku biedrību un sekciju biedru anketas, ziņas par Latvijas Republikas Armijā dienējošajiem bijušajiem latviešu strēlniekiem ). Darbā plaši izmantotas Krievijas vēsturnieka Sergeja Patrikejeva un Latvijas vēsturnieka Voldemāra Eihenbauma datu bāzes. Sarakstā ietverti virsnieki, apakšvirsnieki un strēlnieki, kuri dienējuši astoņās latviešu strēlnieku kaujas vienībās un Latviešu strēlnieku rezerves bataljonā, vēlāk pulkā. Diemžēl nosaukto arhīvu fondi nav saglabājuši visas latviešu strēlnieku vienību pavēles, tāpēc sarakstā nav pilnīgi visu latviešu vienību karavīru. Izmantojot jebkuru informāciju, sastādītājs ir centies apzināt pēc iespējas lielāku cilvēku apjomu. Latvijas Valsts vēstures arhīvā ( izņemot 1916.gada martu ) saglabājušās Latviešu strēlnieku rezerves bataljona/pulka 1915. un 1916. gada pavēle