ee

Kāpēc www.latvijasdzimtas.lv nepublicē manus Family Search iesūtītos datus?

Kāpēc www.latvijasdzimtas.lv nepublicē manus Family Search iesūtītos datus?

www.latvijasdzimtas.lv nav ieinteresētas pārkāpt ES spēkā esošās Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Esošā ES likumdošana liedz publiskot dzīvu personu personas datus, kurus apkopojot var tieši vai netieši identificēt konkrētu personu. Līdz ar to nav korekti popularizēt ES regulas pārkāpšanas vietu (linki, norādes utml.).

Informācijas publicēšana arī pārkāptu Family Search noteikumus.

Paldies, par iesūtītajiem sarakstiem! Mēs šobrīd meklējam risinājumu kā šo jautājumu sakārtot juridiski.