ee

Riga Digitalis

Riga Digitalis

Digitālajā pilsētas bibliotēkā Jūs atradīsiet daudz dažādu vēsturisku objektu un avotu: žurnālus, laikrakstus, kalendārus, gada grāmatas un apvienību ziņojumus, monogrāfijas, pastkartes, kā arī vēsturiskos pilsētas plānus un zemes kartes, kas ir radītas Rīgā un kuros dažādās formās ir pieminēta pilsēta vai ir kāda atsauce uz to. Kas attiecas uz apjomu, tad periodika (žurnāli, laikraksti, kalendāri u.c.) un grāmatas ar vairāk nekā 100.000 digitalizētām lapām ir visplašāk pārstāvētā joma, savukārt vizuālie materiāli ir apmēram 300 vienības. Lielākā daļa materiālu ir vācu valodā. Tam pamatā ir vēsturiski iemesli: Līdz pat 19. gadsimta otrajai pusei un daļēji arī līdz Pirmajam pasaules karam Rīgā tirdzniecībā, zinātnē un politiskajās aprindās valdīja vācu valoda, līdz ar to arī atbilstošā publicistika tika veidota vācu valodā. Līdz ar Latvijas neatkarību no Krievijas 1918. gadā vāciešu dominanci minētajās sfērās pārņēma latvieši.